සිංහල අකුරු මෙතනින් ගන්න.

Thursday, October 29, 2009

යළි රිදුම් නොදෙන්නෙමි..

කඳුළු බිඳුවක රුසිරු විඳ විඳ
දෙනෙත නුඹගේ රිදුම් දුන්නට
රිදුනු නෙත ළඟ සිසිල වෙන්නට
පතමි සැමදා ළඟින් ඉන්නට

මගේ ජීවන මඟේ දැල්වුන
රන් පහන් ටැඹ නුඹය සදහට
පාලු දිවියම එකලු කළ සඳ
අරුත ලැබුවෙමි අලුත් දිවියක


මං නිසා ඔය පුංචි ඇස් දෙක
උතුර උතුරා කඳුළු සැලුවද
රත්තරං හිත රිදෙව් වරදට
ඉතිං නුඹ මට සමා වෙනවද

නුඹ හෙලූ හැම කඳුළු කැටයම
සිනාවන් කොට නුඹට දෙන්නට
නගේ දිනයක සත්තකින් මම
සපත කළ හැටි නුඹට මතකද

ඉතිං මාගේ සෙනේ අරගෙන
සදාකල් නුඹ සිනාසේවා
මගේ නෙත් යුග පියාගත්තද
නුඹේ උණුසුම මට දැනේවා......

©
emsNo comments:

Post a Comment