සිංහල අකුරු මෙතනින් ගන්න.

Monday, September 20, 2010

දෙව් පෙම කොයිතරම්දැයි ලොවටම පෙනුණි

පාපයේ වළාවෙන් අඳුරුව මිනිස් ලොව
සාපය වැළඳගෙන කරතිය තවත් පව
මේ යන ගමන කෙළවර නැත අරුත් බව
දනිතත් අයාලෙන් යති ඒ නිසයි සොව

අදමිටුකමින් මනුසත් ලොව මුදවන්න
දෙලොවින් ඇවිත් පොළවෙහි විය උපදින්න
රජ සැප නොමැති ගව ලෙන තුළ සැතපෙන්න
දෙවිඳුන් මිනිස් වෙස් ගති අප ගළවන්න

රෝ දුක් වේදනා විඳි අසරණ මිනිසුන්
කිසිවෙකු සරණ නොලබා නිති විය සිහිසුන්
එතුවක් ගෙවූ හැමගේ ජීවිත හරසුන්
සමිඳුන් එළි කළා දුරු කරමින් කෙලෙසුන්

කිසිවිට කිසිවෙකුට වරදක් නොකළ මුදු
යේසුස් නමට කම්පිත විය යකුන් හුදු
ගත කළ ජීවිතය නොකිලිටි ඉතා සුදු
සමිඳුගෙ දිවිය කෙළවර නම් වුණා රුදු


විසකටු පිරුණු කිරුලක් සිරසට වැටුණි
තිස් නව වරක් සමිඳුව කසයෙන් තැළුණි
දෑතම දෙපසා විහිදා කුරුසෙට ඇනුණි
දෙව් පෙම කොයිතරම්දැයි ලොවටම පෙනුණි

ලේ ගඟ ගලා යනවා සිරි දෙපා අග
පාපයේ මිලය ගෙව්වා කුරුසියේ නැග
සාමය සතුට සුවයද ඇත සමිඳු ළඟ
එනු ඔබ සැවොම නව දිවියට මෙයයි මඟ© Enoch Mahesh Silva