සිංහල අකුරු මෙතනින් ගන්න.

Thursday, November 11, 2010

බැල්මක් කළ හදිය

සිත්මල් පතුල හාරා එහි නිදන් වන
සිතුවිලි සයුර කළඹා නිති උදම් වෙන
මොහොතින් මොහොත දවසෙම මට මතක් වෙන
ඔය රුව මැකෙනු නැත මට ඇති තුරා පණ

හද ගැබ විනිවිදන් බැල්මක් කළ හදිය
ඔය ඇස් දෙකට උපමා රූපක මදිය
වියළී නතර වී තිබු පෙම්බර නදිය
ආයෙත් ගලනු ඇත සිත ඔබටම ලැදිය

සේයාරුවින් පමණක් ඔබ දැක ගන්න
හැකිමුත් නොහැක ඔබ හා දොඩමළු වන්න
වරමක් නොමැත මුදු ඇසිපිය සිපගන්න
කවුරුද පිනැති පෙම්වත ඔය අත ගන්න

සිහිනය ලෙසින් මට අහිමිව යන දෑත
වළකනු කෙලෙස පරවී යන මල් දෝත
ඔබ තව යාවී දසුනින් නොපෙනෙන ඈත
ඉවසා තනිව ඉන්නම් මේ රෑ සීත

© Enoch Mahesh Silva