සිංහල අකුරු මෙතනින් ගන්න.

Tuesday, October 13, 2009

පරව ගිය මල.....

"ප්‍රේම නිළඹර තෙදින් දිලිහී
නැගී හිනැහුන හිරුට විකසිත
අවර අහසේ පිපී සුදිලුන
සදේ රැස් මල් බලා මුකුලිත
නෙතට නොපෙනෙ හදේ ගැඹුරුම
කොනක ඇති වුන උතුම් සෙනෙහස
කියා ගන්නට වරම් නොම ලද
පරව ගිය වන මලක් ‍සේ විය....."

© ems

No comments:

Post a Comment