සිංහල අකුරු මෙතනින් ගන්න.

Monday, October 26, 2009

...නෙතක් එකම තැන රැන්දූ ඔබේ සිනා කැළුම් පොදක්....


සුරත් නෙලුම් පෙති අතරේ සැගවුණු සුදු වළා රොදක්
ඉඩක් නොමැති ලෙස සිටවූ ධවල කුළුණු මහා පෙළක්
නෙතක් එකම තැන රැන්දූ ඔබේ සිනා කැළුම් පොදක්
හිතක් රැගෙන මේ තරමට දුර ගියෙ ඇයි සොයා ළදක්

ඔබ හිනැහෙන විට විහිදා සුදුවන් වූ දිමුතු දසන්
පෙරනිමිත්ත සුභ වෙනවා හැමටම ඔබ දුටු දුටුවන්
ආදර හද නදියක් වී ගලනවා අද කොනක පටන්
මට ඔබ නොම දැක ඉන්නට බැරි වුනි මේ ළඟක ඉදන්

පෙම්බර බැලුම් නොහෙළන්නට ඔබ දෙසට
සිත තරයේම අදිටන් කර ගත් ලෙසට
ඉඳිනට වෙර දැරූමුත් ඔබ දකින කොට
ආසයි කියන්නට පද බැඳ කවි රසට

ආඩම්බරයි වාගේ ඔය සුදු මුහුණ
සඳ වාගේ තමයි කෙස් රොදකින් වැසුණ
යට ගිය දවස මගෙ ආදර තතු නැගුන
හින්දද තවම නොබලන්නේ මගෙ මුහුණ

© ems


2 comments: