සිංහල අකුරු මෙතනින් ගන්න.

Monday, February 15, 2010

ඡන්දය නොදුන් අය පාගා යකා නටා - සෙන්පති සිරගෙයට ගෙන ඇත රට රවටා

තිස් වසරක්ම මුළු සිරිලක වෙළාගෙන
මේ පින් බිමේ රැඳි සාරය උරාගෙන
දෑ සමඟියට බැඳි අත්වැල් ඉරාගෙන
කොටි වැජඹුනා  මිනිසුන් හැම මරාගෙන

දහසින් දහස රණ විරු දිවි අහිමි විය
අවිහිංසකව උන් ජීවිත මිලින විය
දවසින් දවස මේ ලෙස අඳුරටම ගිය
අප රට අපිත් නොදැනම කොටියටම විය

මේ ව්‍යසනය නිමවා රට මුදවන්ට
හැම ජනපතිතුමන්  විය කොටියා මරවන්ට
යුදබිම ඇතැම් විට සිදු විය පරදින්ට
එනමුත් අවැසි විය යළි යළි නැගිටින්ට


ජනපති රැගෙන යන්නට යුදයට කැන්දා
මාවිල් ආරු වසලා කොටි දිය සින්දා
විරු දූපුතුන් ගෙන ගියෙ ජයටම හන්දා
සෙන්පති සරත් නම මුළු ලොව මන බැන්දා


යුද ජය සමරමින් ගොස් ජනබලය ගෙන
කරනා කොඩිවිනය රටටම හොඳට දැන
බලමින් තවත් ඉවසන්නට බැරිම තැන
සෙන්පති බලය පැතුවේ රට හසුරුවන

මහ ජන බලය ගොඩ නැගුණත් සරත් වටා
හැමටම අරුමයක් වුණි ප්‍රතිඵලේ රටා
ඡන්දය නොදුන් අය පාගා යකා නටා
සෙන්පති සිරගෙයට ගෙන ඇත රට රවටා


දළදා මැදුර පුපුරා සඟ රුහිරු හැලූ
දහසක් ජනී ජනයා මරු තුරුලෙ ගිලූ
රට කර දෙකඩ ඊලම බල කර ඉල්ලූ
කරුණා සැපට රජගේ අද ඉන්නවලූ

සිය දිවි දෙවෙනි කොට ගොස් මරු කට ළඟට
යළි ඉපදුනා පණ ගෙන අපගේ පිනට
රදපස පවුල ළඟ නොවැටුන වරදකට
දේශයේ මහා විරු යාවිද පෝරකෙට ? 
©ems

 

No comments:

Post a Comment